MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ

Mal rejimi sözleşmesi evlilik birliğinde uygulanacak mal rejiminin seçimi seçimlik ya da yasal mal rejiminde yasanın izin verdiği değişikliklerin yapılması, uygulanmakta olan mal rejiminin sona erdirilerek yeni bir mal rejiminin belirlenmesi gibi hususlarda söz konusu olabilmektedir. Mal rejimi sözleşmeleri tasarrufi etki gösterebilmektedir. Bu nedenle mal rejimi sözleşmelerini Tasarruf İşlemi olarak nitelendirmek mümkündür. Kanunda belirlenen yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Tarafların bundan başka bir seçimlik mal rejimini seçmeleri için mal rejimi ssözleşmesi yapmaları gerekmektedir. Bu seçimlik mal rejimleri yine kanunda belirtilmiştir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Yapılma Zamanı Ve Muvazaa

TMK 203. Maddeye göre mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce ya da sonra yapılabilir.Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir , kaldırabilir yahut değiştirebilirler. Mal rejimi sözleşmeleri kanunda yer alan emredici düzenlemelerle çatışmayacak şekilde süreye bağlı olarak yapılabileceği gibi şarta bağlı olarak da yapılabilir. Eşlerin birbirlerinin katılma alacaklarını azaltmak kastıyla muvazaalı olarak birtakım işlemlere girmeleri nedeniyle, bu işlemlerin etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla TBK madde 19 hükmü uyarınca genel hükümlere dayanarak muvazaa davası açılabilecek, açılan bu dava boşanma ve tasfiye davalarının sonucunu bekleyecek, muvazaanın varlığının kanıtlanması halinde de İİK 283 hükmü kıyasen uygulanarak dava konusu malvarlıkları ile ilgili olarak davacıya mahkeme tarafından haciz ve satış talep etme yetkisi verilebilecektir. Eşler mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kademeli olarak da kabul edebilirler.

Mal Rejimi Sözleşmesi Yapılma Şekli

TMK. md. 205/1’e göre, “Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında evlendirme memuruna hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmeleri resmi şekle tabidir. Söz kunusu bu resmi işlemi yapacak olan makamda noterdir.

Mal Rejimi Sözleşmesi Yapabilme Şartı

TMK 204. Maddesine göre mal rejimi sözleşmeleri ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir. Mal rejimi sözleşmesi kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır, bu nedenle de bizzat yapılır. Yasal ya da atanmış temsilciler vasıtasıyla mal rejimi sözleşmesi yapılması mümkün değildir.

Mal Rejiminin Sona Ermesi

Mal rejimi sözleşmesinin konusu mal rejiminin ‘kaldırılması’ olabilir. Bu durumda eşler arasında ya yasal mal rejimi ya da seçimlik 3 mal rejiminden birinin yerine diğer bir mal rejiminin gelmesi söz konusu olacaktır. Mal ortaklığı rejimi ölüm veya diğer bir mal rejiminin kabulu sebebiyle sona ererse her eşe veya mirasçılarına ortaklık mallarının yarısı verilir.Ancak eşler mal rejimi sözleşmesi ile farklı bir paylaşım oranı da belirleyebilirler. Mersin Avukat olarak Mersin Boşanma Avukatı  ve Mersin Ceza Avukatı ve Mersin İş Avukatı hizmeti vermekteyiz.

 

Giriş Yap

Gerçekçi Haber ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!